Çocuğunuz 4+4+4 sistemine hazır mı? - womenist.net 

Çocuğunuz 4+4+4 sistemine hazır mı?

Türkiye'nin 4+4+4 sistemine uygun olarak açılan ilk okulu olan Özel Çizgim Milenyum İlkokulu’nun Eğitim Koordinatörü ve Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Ayça Bahar Bakkaloğlu, 66–72 ay çocukların ilkokula başlamaları ile ilgili anne babalara yol gösterecek açıklamalarda bulunuyor...

None Okul olgunluğu; çocuğun tüm gelişim alanlarında ( bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal ) okula hazır olmasıdır. Çocuğun okula hazır olması iyi bir okul öncesi eğitim alması ile mümkündür. Çocuğun yaşının gelmesi onun okula hazır olduğunu göstermez. Çocuğun okula hazır olması gerekli bilgi ve becerileri birçok alanda kullanıyor olmasına bağlıdır.

None İlkokula başlayacak olan çocukların yapabilmesini beklediğimiz becerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kendini doğru bir şekilde ifade etmek, dikkatini yeterli bir süre konu üzerinde tutabilmek, benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilmek, tuvalet kontrolünü sağlamış olma ve kendi temizliğini istenilen nitelikte yapabilmek, kendi kendine giyinebilmek (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabısını bağlama vb.), teneffüslerde kendisini koruma ve dengeli hareket etmek, istek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar ertelemek, kendi sorumluluğunu taşımak, öğretmenin verdiği talimatlara uyabilmek, Türkçeyi gramer kurallarına uygun olarak kullanabilmek, arkadaşlık ilişkileri kurabilme ve iletişim becerileri kazanmış olmak, sorun çözme becerisine sahip olmak...

None Çocuğun okula hazır olup olmadığı konusunda kuşkularınız var ise bir uzmana başvurarak gerekli okula hazırlık değerlendirmeleri yapmak gerekir. Değerlendirmelerin sonucunda; çocuğunuza gerekli desteği sağlayabilirsiniz.

66–72 Ay Dönemi Çocuklar için Nasıl Bir Okul?

66–72 arasındaki çocuklar ilkokula başlayacak ise okulun fiziki yapısı çocukların gelişim özelliklerini uygun olmalıdır. Okul; çocukların akademik, sosyal, psikolojik, güvenlik ve sağlık açısından ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmalıdır. Okul bahçesi; çocuklara enerjilerini boşaltma imkânı sağlayarak doğayı ve çevreyi tanıma imkânı sunmalıdır. Merdivenler, sınıfların bina içerisindeki konumları, çocukların hareket etmelerine uygun olmaları, sınıf sayısı, sıraların yüksekliği gibi detaylar düşünülmeli, ders süreleri çocukların dikkat süreleri ile eş değer olmalıdır.

None Sınıflarda İki Öğretmen Bulunabilmesi

Öğrencilerin bireysel ilgilerine cevap verecek mekânlarla birlikte onların işbirliği içinde paylaşımlar yaşayabilecekleri mekânlara da yer verilmelidir. Eğitim programları bu yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Öğretmenler çocukların ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal gelişime destek olmalıdır. İmkânlar doğrultusunda sınıflarda bir sınıf öğretmeni bir de okul öncesi öğretmeni bulunabilir.

None Anaokulu ve Kreşler

66–72 ay grubunda ilkokula başlamayacak çocuklar için anasınıfları ve kreşler bu yaş grubunun sosyal, duygusal, akademik, motor, öz bakım özelliklerine uygun ortamlardır. Bu alandaki eğitimciler pedagojik olarak bu yaş grubu öğrencilerin tüm gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedirler.  

Anasınıfı ve kreşlerde dikkat edilmesi gereken özellikler
Çocukların sevgi, güven, hareket gereksinimleri yeterince karşılanmalı, iyi bir ilköğretime hazırlık programı uygulanmalıdır.

None İlköğretime hazırlık programının içerisinde;

Okuma yazmaya hazırlık: Okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, dikkat ve yoğunlaştırma, el göz koordinasyonunu sağlama,
Matematik becerileri: 0–9 arası rakamları tanıma, setler oluşturma, renkleri, şekilleri öğrenme, sıralama),
Bilimsel düşünme becerileri: Tümden gelim, tüme varım, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma vb.,
Sosyal beceriler: Sırasını bekleme, başladığı işi bitirme, verilen yönergeleri takip etme, sessiz dinleme, paylaşma, işbirliği yapma
Motor beceriler: Büyük ve küçük kas gelişimi,
Duygusal beceriler: Kendi duygularını uygun biçimde ifade etme, duygularını toplum tarafından kabul edilebilir şekilde ifade etme, başkalarıyla empati kurabilme
Öz bakım becerileri: Kendi ihtiyaçlarını karşılama, temizlik, beslenme, dinlenme vb. alanlarla ilgili işleri yapma, kazalardan korunma, giysilerini yardımsız giyip çıkarma gibi çalışmalara yer verilmelidir.

None Karar Verirken…

Çocuğunuzun okula hazırlık değerlendirmesi okul tarafından uygulanmalıdır. Okul birçok özelliği ile uyulması gereken kuralları olan, yapılması gereken yeni görevleri beraberinde getiren, arkadaşları ve öğretmeni ile uyum sağlaması gereken farklı bir sosyal çevredir. Çocuk güven sağladığı takdirde rahatlıkla uyum sağlayabilir. Okul seçimi çok önemlidir. Okul seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı özellikler; okulların ve sınıfların fiziki yapısı, teknik donanımının ve alt yapının çocukların gelişim özelliklerine uygunluğu, eğitimin kalitesi, eğitimcinin bu alanda yeterli deneyime sahip olup olmadığı, okul idaresinin ve öğretmelerin sizlerle olan iletişimi, öğretmenlerin ve idarenin velilerle arasındaki bilgi akışı, okulun rehberlik servisinin rehberlik hizmetindeki uygulamaları, çocuğun gelişimi ile ilgili nasıl ve hangi aralıklar ile bilgi verileceği, okulun sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetleri, sınıf mevcudu, eğitim programı, okulda bulunan personel, okul binası ve bahçenin güvenliği, okulda kullanılan besinlerin çocukların ihtiyaçlarına ve sağlığa uygunluğu ile ilgili gerekli bilgiler alabilirsiniz.

Ayça Bahar BAKKALOĞLU
Okul Öncesi Eğitim Uzmanı
Milenyum Eğitim Kurumları Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü


İletişim
Özel Çizgim Milenyum Eğitim Kurumları
T: 0216 491 31 00- 491 31 31
F: 0216 491 81 00
E-posta: info@milenyumegitimkurumlari.com
Adres: Mostar Bulvarı Bahçelievler Mahallesi
Çitlembik Sokak No:10 Pendik-İSTANBUL

Bu İkizlere Bayılacaksınız!

Dünyanın dört bir yanından en şirin ikizlerin fotoğraflarını sizin için derledik!

Bu İkizlere Bayılacaksınız!
Bu İkizlere Bayılacaksınız! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!