Evet, evet, evet. Seni Görüyorum….. - womenist.net 

Evet, evet, evet. Seni Görüyorum…..

Bugün bu sinema ile ilgili makaleyi yazarken, kendimi ne kadar da dönüştürdüğümün farkına varıyorum. Ne kadar da yaşama dair yeni anlayışlara duyularımı açtım. Ne kadar da kullandığım dil, düşüncelerim ve iç sesim farklılaştı..

None Burada ve şu anda on yıl öncesine göre gerçekten bambaşka bir bilinç düzeyindeyim. Yaşamımın bu döneminde bu, benim için çok anlamlı çünkü eğer bu makaleyi 10, 12 ya da 15 yıl önce yazmış olsaydım, bahsedeceğim filme çok zarar verirdim. O zamanlar, hayatım sadece sinema, bağımsız ve avangart sinema, üstüne kurulu idi. Sadece sanatın bir ifade biçimi olan sinemaya yoğunlaştığım mesleğimdi bu ve entelektüel çevrelerde denildiği gibi sinematografik zekaya sahiptim. Görsel-işitsel medyadaki bağımsız ifade biçimlerine kendimi çok kaptırmıştım ki, bu şeylerin birçoğu bugün bana hiçbir şey ifade etmiyor. O zamanlar hayran olduğum birçok filmi bugün yeniden seyretmeye dayanamıyorum. Bu filmleri bugün çok sıkıcı, şiddet içerikli ya da yaşamımın ve dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde çok anlamsız buluyorum. Sizi, yıllardan beri biçimlenen ve her gün yeniden keşfettiğim bu yeni benlik ile yazdığım, bu ayki konuğum Avatar filmi ve filmdeki spritüel prensipler ile ilgili bu makaleyi okumaya davet ediyorum. Bu filmin bugünkü önemi, tüm gezegenin kendi dinamikleri içinde bir dönüşüm geçiriyor olması ve dünyamızda geçerli olan eski yöntemlerin yeni bir dünya inşa etmek için yeni yöntemlerle çökertiliyor olması.Birinci prensip: Niyet gücü: bu yeni bir gerçeklik yaratmanın başlıca prensibidir. Niyet gücü meditasyonun ötesine geçer. Bu bilincin ve bilinçaltının tek bir amaca yoğunlaşarak birlikte çalıştığı bir andır. Avatar filmin ilk başında bu prensibi gösteren konuşmayla başlar. Bacakları felçli olan Kaptan Jake Sully “hastanede yatarken uçmayla ilgili hayaller kurmaya başladım. Özgürdüm. Fakat er geç uyanman gerekiyor.” der. Burada onun bir hayali, içinde tutuklu olduğu bedeninden kaçmakla ilgili bilinçsiz bir niyeti var. İlginç olan Navi’lerin yaşam tarzını araştırmak için kurulan bilim adamları ekibine seçildiğinde niyet gücü ile uçabildiği yeni bir gerçekliğe geçer. Bilinçdışı aklın arzusuyla kendi yeni gerçekliğini inşa etmeye başlar.Navi gezegeni Pandora gerçekliğine geçmek için, bilim adamları makinelerle girdikleri anda, bizim hepimizin de kendimiz için yeni gerçeklikler yaratabileceğimiz bir yere giderler. İşte burada, oluşturmak istediğimiz yeni gerçekliğe uygun bir rezonans yaratabiliriz. Peki, bu nasıl yapılır? Bu bir meditasyon halidir. Günlük yaşamla ilgili düşüncelerin yok olduğu bir gevşemiş zihin halidir. Başta hiç kolay olmaz. Çünkü ilk kez meditasyon yaptığınızda zihinlerimiz gündelik yaşamın stresiyle çok kirlenmiştir. Buna alışkın değilseniz, düşünce sürecine ara vereceksiniz.

Varoluşunuzun tamamen bilincinde olduğunuz sonsuzluk ve hiçlik anı olan duruma pratik yaparak ulaşabilirsiniz. Bu bilinçlilik hali bir düşünce değil, bir fiziksel dünyanın ötesine geçme duygusudur. Devasa bir boşluğa şahit olursunuz. Onun bir parçasısınızdır. O olmuşsunuzdur ve bir tohum ekmek için tam da oradasınızdır. Bu yaratım anıdır, yaratıcı zihnin niyet gücüyle yeni dünyalara geçebildiğiniz, yaratıcı zihni kullandığınız andır. Jake Sully ve ekibin yaptığı gibi, zihin yeni gerçekliğe yoğunlaştığında hepsi Navi dünyasını hissederler, avatar olduklarını hissederler bu yeni gerçekliği şu anki gerçeklikleri olarak algılarlar. Fiziksel bedenleri hayal dünyasına geçmede bir araçtır. Filmde, insan beyninin yeni bir gerçeklik yaratırken ne kadar aktif olduğunun anlaşılması için bilim adamları tarafından gözlenir. Meditasyon durumundayken beyin rahatlar ve işlevini ağırlaştırır. Zihin bir amaca odaklandığında ise beyin çok hızlı çalışır çünkü Avatar’da kendi hayal güçlerinden kaynaklanan gerçekliği yaşadıkları zamanki gibi, bizde kendi yarattığımız gerçekliği yaşıyoruzdur. Zihin alanında, bilinçaltı için fiziksel dünya ile zihin dünyası arasında hiçbir fark yoktur, tek bir dünya vardır: gerçeği temsil eden görüntü veya avatar.

None Gerçekliğin yaratımında, fiziksel dünyanın ötesindeki internet oyunlarındaki veya rüyalarımızdaki gerçekliklerde, alter egomuzu yansıtan görüntüler olan avatarlar üstünden hareket ederiz. Hinduizm’de avatar gökten yeryüzüne gelen bir tanrının tezahürüdür. Avatar sözcüğü ile bağlantılı olan her şey, bir kimliği, bir egoyu temsil eden bir alter gerçekliğin yaratımı ile ilgilidir.İkinci prensib: Erdemli davranışlar: bizim isteklerimizi aşan, yaşam yolculuğumuzun bir parçası gibi algıladığımız evrenin işaretleri olan eylemlerdir. Sahip olduğumuz ilahi güce kendimizi bırakma anı. Kutsal ağacın ruhlarının erdemli davranışları. Jake Sully bir avatar olarak, ormanda kaybolur ve kendi korkusu tam önünde ortaya çıkan canlıların saldırısına uğramasına neden olur. Kaderini değiştirecek olan Neyrti, bir Navi kadını, yayıyla onu öldürecektir. Ruhlar gelir ve fırlatılmaya hazır okun üstüne otururlar. O an Neyriti Jake’in neden olduğu felaketin yanıltıcı olduğunu anlar. Jake, hakkında hiçbir şey bilmediği başka bir canlı olmuştur. Aralarında yeni kaderlerini gümüş bir tepsiye koydukları bir konuşma geçer. Neyriti  Jake’e çok öfkelidir. Çünkü Jake hayvanları öldürerek ormanın dengesine zarar vermeye gelmiş bir bilinçsiz canlıdır. Jake Neyriti’den kendisine bilmesi gerekenleri öğretmesini ister. Neyriti’de anahtar kelmeyi söyler ve jack’e der ki sen gök insanlarındansın ve görmüyorsun ve hiç kimse görmeyi öğretemez. Navi’lerin birbirlerini selamlaması “Seni Görüyorum” diyerek olur. “Seni Görüyorum” fiziksel dünyayı aşar. “Seni Görüyorum”, seni bir parçam olarak görüyorum, biz biriz anlamına gelmektedir. Diğerinin varlığını onurlandırmaktır. Çünkü varlığımız birdir. Diğerini onurlandırdığımızda uzay ve gerçeklik arasında bir yer değiştirme vardır. Bir tek olma anına dönüşür. İşte Navi halkıda böyle yaşar;  her bir kişi ve her bir şey arasındaki bağı görürler, bir olduklarını bilirler. Dengenin ve barışın tüm o güzel ve renkli dünyasını gördüğümüz Pandora, umudun gezegenidir. Bu hepimizin içinde taşıdığı umuttur.Bir ütopya, bir hayal ülkesi, sihir, barış ve uyumun yeni mekanı. Yeni bir dünya. Jake Sully kendi değişimini dişi enerji, tanrıça enerjisi aracılığıyla gerçekleştirir. Arkadaşı, öğretmeni ve ruh eşi olan Neyriti’nin varlığı ruhuyla arasındaki bağı anlamasını sağlar ve bizde Jake Sully’nin yaptığı içsel yolculukla yaşamın amacının kalplerimizi hayata açmak, sağduyunun sesi olan iç sesimizi dinlemek olduğunu anlıyoruz. Moat, şaman ve Neyriti’nin annesi dişi tanrıça enerjisini temsil ediyor. Kutsal ağaçtaki yeni yaşamlarına uyanmalarına yardım eden biri. Kendi açgözlülüklerinden Navi halkının topraklarını yağmalamaya gelen askerlerce yok edilen yaşamalarına yeniden başlamalarına yardım eden de o. Moat yeryüznün dişi yaratıcı enerjisinin ve güven veren enerjinin yüzü ve de yaşam bilgeliğinin gözleri.Üçüncü prensip ise bilinçlenme. Bütün film ego ile kutsal arasındaki ya da gölge ile ışık arasındaki ikilemi anlatır. Bu maddi dünyanın ve gücün yarattığı illüzyonla körleşmiş başlanan bir yaşam yolculuğu. Bu alın yazısının kadere dönüştüğü bir yolculuk.

Jack Sully’nin değişimiyle, niyet etmenin gücüyle bedeninin hapishanesinden nasıl çıktığına şahit oluyoruz. Arzusuna Jack kavuşur. Kendinden fedakarlık ederek orduyla çalışarak ve Navi’lere ihanet ederek sonrada Navi halkı sayesinde kendi gerçek iç sesini keşfederek ve güvenilir Omiticaya’ya dönüşerek. İç sesine kulak verdiğinde, onu Navi lideri yapacak erdemli davranışlara da sahip olur. Filmin son bölümü en önemli spritüel ilkeyi anlatıyor: ego kutsalla çevrilir ve bir olurlar. Yeni bir adam, yeni bir bedende geçmişin tüm bağlarından kurtulmuş olarak doğar. Onunda söylediği gibi, yaşamlarımızın herhangi bir noktasında hepimizin sahip olduğu bilinçlenme her zaman aynı bedendeyken ya da bizim kendi dünyamızda gerçekleşmiyor. “Seni görüyorum” olan son sözleri, kalbinin bilinçlenmesini gösterir.

Namaste
www.wix.com/dianayoga/dianayoga

Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!

Dünyanın en sevimli yavru hayvanlarıyla güne kısa bir ara verin!

Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!
Kalplerinizi Isıtacak Yavrular! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!