Daha temiz, yeşil ve mavi bir Türkiye için Eko-Okullar! - womenist.net 

Daha temiz, yeşil ve mavi bir Türkiye için Eko-Okullar!

Eko-Okullar Programı sayesinde çevre bilinci ve yönetimi toplumsal çevre duyarlılığı ile buluşuyor..

None Eko-Okullar Programı, ilköğretim okullarında çevre bilinci, yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program. Bu programa dahil olan okullardaki öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edinmeleri hem de ailelerini bilinçlendirmeleri amaçlanıyor. Eko-Okullar Programı gelecek nesillere çevre bilinci aşılamasının yanında, program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimleri ile başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak Ödülü de vermesi ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşıyor. Program sayesinde öğrencilerin tüketim alışkanlıklarının değiştiği, savurganlıkların önüne geçildiği gözlemlenmiş. Okullarda da gözle görülür bir elektrik, su tasarrufu sağlandığı, temizliğin ve düzenin sürekli kılınabildiği görülmüş. Geçtiğimiz yıl ülke dahilinde programa katılan 300’e yakın anaokulu ve ilk öğretim okulu bulunuyordu. İstanbul’da programa dahil olan yaklaşık

None 60 okulun %90’ı  Koç İlköğretim Okulu, Eyüboğlu Eğitim Kurumları ve Özel Doğa İlköğretim Okulları gibi özel okullar. Programa dahil olan okullar tarafından yürütülen, nesli tükenen bazı bitkilerin yetiştirilmeleri ve koruma altına alınmaları ve güneş enerjisinden yararlanılarak tarla sulama projesi gibi ekolojik bilinç sağlayacak çalışmalar da mevcut.

Programa kayıt olan okullar ilk önce 2 sene boyunca çöp-atık ve geri dönüşüm, daha sonraki yıllarda ise su, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi temel çevre konularından biri ile çalışıyor. Eko-Okullar bu konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan iklim değişikliği, ulaşım, sağlıklı yaşam, hava-gürültü kirliliği, biyo-dizel, genetiği değiştirilmiş organizmalar, organik tarım  gibi konularda çalışmalarını sürdürebiliyorlar.

None Programın ilk yılında okulların çöp-atık-geri dönüşüm konusunu ana konu olarak çalışıp dikkate almaları, bunların yanında enerji ve su konularına değinmeleri öneriliyor. Çöp-atık-geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmaların meyvelerinin kısa sürede alınıyor olması, öğrenci ve okul idarecilerinin gelecekte başarabilecekleri potansiyel projeler açısından gerekli motivasyonlarının oluşmasını sağlıyor.

Eko-Okullar Programı’na kayıtlı olan okulların hazırladıkları faaliyet raporlarında öğrencilerin okullarındaki projelere katkı sağladıkları, çevreyi koruma konusunda bilinçli oldukları görülüyor. Bu da gelecek için umut verici. Öyle ki, okullarda bu konuyla ilgilenen eko-timler bile oluşturulmuş. Hazırlanan posterler, gazete ve dergilerdeki konu ile ilgili haberlerden kolaj çalışmaları, evlerindeki su ve elektrik sayaçlarını 15 gün boyunca kontrol ederek bunun notunu alıp birbirleriyle karşılaştıran öğrenciler... Tüm bunlar sizin de bir adım atmanız gerektiğini gösterircesine var olan olumlu çalışmalar.

None Amacı okullarda yenilikçi fikirleri ve çevresel sorunlara çözüm arayışını teşvik etmek ve sürdürülebilir toplumsal kalkınmayı sağlamak olan iki yıllık yeni bir proje ile; Danimarka, Letonya, Slovenya ve Türkiye’den olmak üzere dört ülkeden çocuklar geçtiğimiz ekim ayı içerisinde başlayan Toyota Uluslararası Çevre ve Yenilikçi Fikirler Yarışması’nda birincilik için yarışacaklar. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Toyota Fund for Europe vasıtasıyla Toyota Motor Avrupa tarafından uluslararası çapta; ülkemizde ise Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. ile TÜRÇEV tarafından yürütülen yarışmada Mayıs 2011’de, yörelerindeki Toyota bayileri ile eşleşen ve en iyi proje önerisi getiren okullar, ulusal bir jüri tarafından seçilecek.

None Bunu takiben bayiler, 2011 – 2012 eğitim ve öğretim yılında fikirlerini uygulamak için ulusal yarışmaya katılmış olan okullarla birlikte çalışacaklar. Uluslararası komitede UNEP, British Council, Avrupa Komisyonu Enerji ve Taşımacılık Genel Direktörlüğü, Avrupa Çevre Ajansı, Akıllı Enerji Yetkili Ajansı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa, Toyota Motor Avrupa ve Çevreci Eğitim Vakfı gibi kurumların temsilcileri bulunacak.

Proje ulusal ve uluslararası olmak üzere iki boyutta yürütülüyor. İlk olarak, Ulusal Jüri her ülkeden en yaratıcı okul projelerini seçip ödüllendiriyor ve ardından bu okullardan hangisinin ne kadar para kazandığına, hangisinin projesini hayata geçirmek için en iyi şekilde kullandığına karar veriyor. Böylece ulusal birinci ilan ediliyor. Ardından Uluslararası Jüri, kazanan ulusal projeleri değerlendiriyor ve içlerinden en iyi uygulanmış ve en yaratıcı projeyi seçerek Uluslararası Birinci Proje seçmiş oluyor. Projeye katılmak isteyen okulların öncelikle Eko-Okullar projesine dahil olması gerekiyor.


Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!

Dünyanın en sevimli yavru hayvanlarıyla güne kısa bir ara verin!

Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!
Kalplerinizi Isıtacak Yavrular! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!