İnsan serveti ile değil yaptıkları ile ölçülür. - womenist.net 

İnsan serveti ile değil yaptıkları ile ölçülür.

Görgünün yaşamımız üzerindeki etkileri zannedilenden çok daha büyüktür. Görgünün bir okulu olmadığına göre ona nasıl sahip olabiliriz?

None İnsan ömrü görgü kurallarını görerek, yaşayarak bütünüyle öğrenemeyecek kadar kısa. Toplumda yaşayan insanların görgü kurallarına dikkat etmeleri, öğrenmeye çalışmaları hem kişiliklerine hem de topluma karşı bir görevdir. Görgünün bir okulu olmadığına göre, temel sorun onun nasıl elde edileceğidir. Görgü insanın küçük yaşlardan görerek, yaşayarak elde edilebileceği bir meziyettir. Toplumun ilk doğal biçimi ailedir. Sağlam esaslara dayanan aile kurumu toplumun temelini oluşturur. İnsanoğlunun ilk eğitimi, aile içerisinde başlar. Aile terbiyesinin esasları, büyüklere hürmet ve itaat, küçüklere şefkat ve sevgidir. Köklü bir aile terbiyesi içinde yetişen insanlar, toplum hayatının gidişine daha çabuk ve kolay uyarlar. Toplumda kişilerin birbirlerine karşı hak ve görevleri vardır. Bu karşılıklı ilişkilerin kavgasız devam edebilmesi için genel kuralların dışında, görgünün, geleneklerin ve sağduyunun da rolü büyüktür. O halde toplumun düzeninde, görev ve borçlarını bilen, kendi hakkına da saygı gösteren, sonuç itibari ile görgülü insanların önemi çok büyüktür.

İnsanlar gerek yaradılışları, gerekse çıkarları icabı birlikte yaşamak zorundadır. Dolayısıyla da birbirlerine muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç, insanları birbirleriyle ilişkiler kurmaya yöneltir. İnsanın özgürlüğü, toplumun özgürlüğü ile sınırlanmıştır. “Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkasına da öyle davranınız” sözünü unutmayın. İnsanların toplumda göz önünde tutacağı başlıca ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:Terbiye, nezaket, saygı ve ahlak.

None Terbiyeli insan, toplumda sakin ve güvenilir bir insan izlenimi bırakır.Terbiyeli insan, servet, bilgi, güzellik, ve akıl üstünlüğü olsa bile, başkalarına karşı bu üstünlüğü hissettirmeyen insandır. Terbiyeli insan af dilemesini bilen, gereksiz şeylerle etrafı üzmeyen insandır. Nezaket terbiyenin ikiz kardeşidir. Her ikisinin de özelliği içtenliktir. Nezakette iyilik, yardımseverlik, anlayış, hoşgörü ve karşındakini incitmeme vardır. Nazik anlayışlı insanlar herkesin sevgisini kazanır.

Saygı, insanların birbirlerine karşı duydukları çekinme ile karışık sevgi ve hürmet duygusudur. Kendine iyi muamele edilmesini saygılı davranılmasını isteyen kimse başkalarına karşı da saygılı davranmalıdır. Toplumda her şey karşılıklıdır. “Ne ekersen onu biçersin.”


Ahlak, yaşamımıza bir soyluluk katar. Bir konuda ahlaklı davranmak her şeyden önce iyi niyete bağlayürük, içtenlikle davranmayı gerektirir. Anlamı huy, yaradılış ve karakter olan ahlak, insanların karşılıklı ilişkilerinin de bütünüdür.

Ahlaklı olmak insan özelliklerinin başında gelir. Ahlak kuralları ve görgü kuralları birbirini tamamlar. Kibar, terbiyeli ve görgülü insan toplumda sayılır, sevilir, aranır.

“İnsan serveti ile değil, yaptıkları ile ölçülür.”

Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!

Dünyanın en sevimli yavru hayvanlarıyla güne kısa bir ara verin!

Kalplerinizi Isıtacak Yavrular!
Kalplerinizi Isıtacak Yavrular! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!