Otizm'den sakın korkmayın - womenist.net 

Otizm'den sakın korkmayın

Bu çocuklar eğitimle her şeyi başarabilir, aklınızdan çıkarmayın!

None Çocuğunuzun insanlarla göz teması kuramadığını, ismi söylendiğinde dönüp bakmadığını, gözlerinin birşeye uzun süre takılıp kaldığını ya da sıradışı şekilde uzun süre sallandığını ya da bir nesneyi salladığını gözlemlediğinizde bir ebeveyn olarak kaygı duyarsınız. Otizm konusunda doğru bilgilenmek ve erken tanı çok önemli. Tohum Otizm Vakfı, erken tanı ve özel eğitim desteği ile otizmli bir çocuğun bağımsız bir birey olabileceğini söylüyor.

Otizm nedir?
Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişimsel bozukluk. Otizmin beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmakta.

Otizmin nedeni nedir?
Otizme neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik olduğundan kuşkulanılmakta ve bu konuda çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Ancak otizmin geni bulunabilmiş değildir. Çevresel faktörlerin yani çevre kirliliği, kimyasal maddeler gibi etkenlerin de otizmi tetiklediği düşünülmekte. Otizme her çeşit toplumda, ırkta ve ailede rastlanmakta. Otizm, ülkemizde her 150 çocuktan birinde görülüyor. Ayrıca, erkeklerde yaygınlığı, kızlardan 3-4 kat daha fazla.

None Çocuğun hangi davranışları otizm değerlendirilmesi için gereklidir?
Tohum Otizm Vakfı’nın bilgilendirdiğine göre, çocuğun şu davranışları otizmi değerlendirme için gerekli görüyorlar. Eğer çocuğunuz;
Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
Söyleneni işitmiyor gibi yapıyorsa,
Gözleri birşeye takılıp kalıyorsa,
Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa,
Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
Günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine aşırı tepk, veriyorsa,
Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa otizm açısından değerlendirilmesini istemeniz gerekebilir.

Otizmin belirtileri nelerdir?
Dış görünümleri ile diğer çocuklardan farklı olmayan otizmli çocuklar davranışlarıyla diğerlerinden ayrılır. Otizm, 3 temel alandaki davranış sorunlarıyla kendini gösterir.

Sosyal ilişkide güçlük
Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak.
Arkadaşlık ilişkileri geliştirememek.
Pek çok şeyi başkalarıyla birlikte değil de kendi başına yapmayı yeğlemek.
Çevresindeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmemek, bu kişiler kendisiyle ilgilendiğinde ise kayıtsız kalmak.

İletişim zorlukları
Dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşmamak.
Başkalarıyla sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanmak.
Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz zamanlarda söylemek.
Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek.

None İlgi ve davranış takıntıları
Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak. Örneğin, asansörün nasıl çalıştığı.
Günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine katlanamamak, örneğin eşyaların yerinin değişmesi.
Sıradışı beden hareketleri yapmak. Sallanmak, çırpınmak gibi.
Bazı nesnelerle sıra dışı hareketler yapmak. Onları döndürmek, sıraya dizmek gibi.
Tohum Otizm Vakfı’nın belirttiğine göre, otizm çeşit ve dereceleri çocuktan çocuğa büyük farklılıklar gösterebiliyor. Kimi çocuklarda bazı özellikler çok hafif, bazılarında ise oldukça  ağır. Otizmli çocukların bir kısmında normal zeka düzeyi görülürken, birçoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve çeşitli düzeylerde zeka geriliği görülebiliyor. Öte yandan yaklaşık %10’unda çok güçlü bellek, müzik yeteneği gibi üstün özellikler görülüyor.

Otizm tanısı nasıl ve kimler tarafından konur?
Otizm tanısını sadece konunun uzmanları koyabilir. Uzman, çocuğu gözler, gelişim testleri yapar ve anne-babalara çocuğun gelişimi hakkında sorular sorarak tanısını koyar. Tohum Otizm Vakfı’nın belirttiğine göre tanı 1 aylıktan itibaren konabilir. Erken yaşta tanı konması, eğitime de erken başlanması açısından önemlidir. Ülkemizde otizm tanısını, çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologları koymakta.

Otizmin tedavisi
Otizmin ilaçla tedavisi bugünkü şartlarda mümkün değil. Ancak, otistik belirtiler erken ve yoğun eğitim desteğiyle ortadan kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Yapılan çalışmalarda en iyi tedavinin eğitim olduğu anlaşılmış. Doktorların yazdığı ilaçlar dahil, tüm yöntemler çocuğun eğitimini desteklemek için kullanılıyor. Tohum Vakfı’nın de belirttiği gibi, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın; erken, yoğun ve sürekli eğitim şarttır.

Özel eğitim
Özel eğitim her otizmli çocuğun kendine özgü gereksinmelerine göre yürütülür ve çocuğa uygun beceriler ve toplumda kabul edilen davranışlar kazandırmayı hedefler. Özellikle 5 yaşından önce alınan yoğun özel eğitim, otizmli çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Böyle özel eğitim alan çocukların çok gelişme gösterdiği, eğitimlerini diğer çocuklarla birlikte genel eğitim sistemi içinde sürdürebildiği görülmekte. Özel eğitim alan otizmli çocukların sosyal ilişkilerinin geliştiği, iletişim becerilerinin arttığı, takıntılı davranışların azaldığı görülmüş. Ailelerin de eğitime katılması şart. Okulda uzmanların verdiği eğitimi aile evde devam etmeli ve süreklilik göstermelidir. Eğitim, yoğun ve kesintisiz olmalıdır.

None Yaşa göre eğitim
0-3 yaş
Eğer çocuğunuz 3 yaşından küçükse ve otizm tanısı konduysa, erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir. Bu, çocuğun doğrudan eğitimi, ailenin bilgilendirilmesi, desteklenmesi yoluyla okul ve kurumlarda, gerektiğinde evde yürütülür. Eğitimin planlanması ve koordinasyonu Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından yapılır.

3-6 yaş
Çocuk okul öncesi özel eğitim alabilir. Özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitimi zorunludur. Otizmli çocuklar mümkün olan durumlarda normal okul öncesi eğitim kurumlarına kaynaştırma eğitimi alabilir. Bundan yararlanamayan çocuklar ise, özel eğitim sınıflarına devam etmelidir.

7-14 yaş
 Çocuk kaynaştırma eğitimi alabilir. Eğitim performansının uygun olmadığı durumlarda ise, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne (OÇEM) devam edebilir.

None 15-21 yaş
Eğer çocuk ilkokul diplomasını almışsa ortaöğretimini, genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi yoluyla alabilir. Ancak sayıları çok sınırlı olan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılmış ortaöğretim kurumlarına da gidebilirler.

Otizm ve Eğitimle ilgili web siteleri
Aileleri eğitmek için hazırlanmış program
http://www.son-rise.org
Oyun terapisi ile ilgili bilgi veren site.
http://www.theraplay.com
TEACCH programını anlatan site.
http://www.teacch.com
ABA programı başlangıcı ile ilgili bilgi veren bir site.
http://www.tacanow.com

Eğitim Malzemeleri ve Kitapları
Otizm ile ilgili eğitim metaryalleri bulabileceğiniz site.
http://www.autismshop.com
Özel oyuncaklar bulabileceğiniz  site.
http://www.specialneedstoys.com
Otizm ile ilgili kitaplar bulabileceğiniz site
http://www.autismbookshop.com
Sembollerle yazma programı için yararlı site.
http://www.widgit.com

None Destek alabileceğiniz Türkçe Web Siteleri
http://www.tohumotizm.org.tr
http://www.otizm.org
http://www.todev.org
http://www.otizm.hakkinda.bilgi.org
http://www.millipediatri.org

Alternatif Tedavilerle İlgili Web Siteleri
Biyomedikal yaklaşımlar için.
http://www.thedanceenterforautism.com
İşitsel eğitim için.
http://www.thelisteningcenter.com
Homeopati ve otizm hakkında
http://www.drbiofeedback.com
Aromaterapi için
http://www.aromcaring.co.uk/aromatherapy_and_autism

Bu İkizlere Bayılacaksınız!

Dünyanın dört bir yanından en şirin ikizlerin fotoğraflarını sizin için derledik!

Bu İkizlere Bayılacaksınız!
Bu İkizlere Bayılacaksınız! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!