Gülüş Tasarımı! - womenist.net 

Gülüş Tasarımı!

Dr. Ilgaz Özer muhteşem bir gülüşe sahip olmanızın yollarını anlatıyor!

GÜLÜŞ ANATOMİSİ VE ESTETİĞİ NEDİR?

İlk izlenim her zaman çok önemlidir. Şüphesiz estetik ve çekici bir gülümseme başarılı bir ilk izlenim sağlanmasının en önemli anahtarıdır. Estetik olarak tatmin edici bir gülümseme insanların ilgisini daha kolay çekebilmelerini ve size daha pozitif yaklaşmalarını sağlar.

Üst ve alt dudakların çerçevelediği bölge gülüş alanı olarak nitelendirilir. Bu çerçeve içinde dişler ve dişetleri yer alır  Bu alanın estetiği dudaklar, dişler ve dişetleri arasındaki uyum ile belirlenir. Tek başına güzel dudaklara veya büyük parlak ve beyaz dişlere sahip olmak güzel bir gülüşe sahip olunduğu anlamına gelmez. Güzel dudaklar, sağlıklı dişetleriyle çevrelenmiş, sağlıklı ve estetik dişlerle desteklendiği takdirde güzel bir gülüş elde edilmiş olunur.

Kabul edilmesi gereken bir gerçek de “ideal” gülüş diye genel bir kavramın olmadığıdır. Çünkü ideal gülüş genellenemeyen, kişiden kişiye değişen bir olgudur. Tek tip bir gülüş yaratılması ve ideal olarak adlandırılıp herkese uygulanması da mümkün değildir. Uygulansa bile herkeste “ideal” ve estetik olmasını beklemek mümkün değildir. Çünkü gülüş kişiye özgü özelliklere göre tasarlanmalıdır. Ancak o zaman estetik olabilir. Gülüş tasarımındaki amaç kişiye özel, o kişi için ideal, sert ve yumuşak dokuların birbiriyle uyum içinde olduğu “dengeli” bir gülüş yaratmaktır. 

Gülüş Tasarımı!

GÜLÜŞ TASARIMI NEDİR? NASIL YAPILIR?

Doğallık dengeli bir gülüşün en önemli unsurudur. Bize göre gülüş tasarımı standardize edilmiş tek tip gülüşlerden kaçınılıp, kişiye özel, en estetik ve en doğal gülüşün elde edilebilmesidir. Gülüşün değerlendirilmesi ve gülüş tasarımı genel olarak birbirleriyle çelişen iki kavram arasındaki dengenin sağlanmasına bağlıdır. Bu kavramlardan biri hasta ve hekimin estetik istek ve beklentileri, diğeri ise hastanın anatomik ve fiziksel sınırlamalarıdır. İstek ve beklentiler her zaman kişisel sınırlamalarla örtüşmeyebilir. O nedenle gülüş tasarımı yapılırken bu kavramlar arasıdaki denge korunmalıdır. Gülüş tasarımı çok faktörlü bir karar mekanizması ile hekimin hastalarını interdisipliner bir yaklaşım içinde kişiye özgü bir gülüş elde edilmesini sağlar.

Gülüş tasarımı yapılırken kişinin yaş, cinsiyet, ırk, fiziksel özellikleri, yüz hatları, dudak ve dişetlerinin durumu, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı, dişlerin renkleri gibi bir çok özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece en doğal ve en estetik sonuç elde edilmiş olunur. Dudaklar, dental ve iskeletsel orta hatlar, gülüş çizgisi, dişlerin özellikleri, dişeti sağlığı ve görünümü, bukkal koridorlar ve profil dikkate alınır. 

Gülüş Tasarımı!

Gülüş tasarımına ilk önce hastanın yüz hatları dikkate alınarak başlanır. Yüz hattı şekli dişlerin şeklini etkiler. Daha yuvarlak hatlı hastalarda daha yuvarlak dişler; daha keskin hatlı kişilerde daha belirgin köşeli dişler tercih edilir. Erkek ve kadın anatomisi de birbirinden farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır. Kadınlarda, dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarı doğru kavislidir, ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur. Erkekler de ise gülme hattı daha düzdür, orta kesici dişler yan kesicilere göre çok az uzundur. Dişlerin boyutları yüze ve kişinin fiziksel özellikleri ile orantılı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Gülüş Tasarımı!

Dudaklar gülüşün çerçevesi olarak düşünüldüğü için dudakların yapısı, simetrisi ve dolgunluğu gülüş estetiğini yakından ilgilendirir. Diş dudak ilişkisi çok önemlidir. Özellikle üst keserler dudağı yeteri kadar destekleyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Böylece daha dolgun dudaklar ve daha düzgün bir profil elde edilir. Konuşma, gülümseme, çok gülme ve serbest dudak konumlarında üst keserlerin görünme miktarı da çok önemlidir. Serbest dudak pozisyonunda yaklaşık 2 mm diş gözükmesi diş dudak ilişkisi ve gülüş estetiği açısından gereklidir. 

En optimal gülüş estetiğinin sağlanabilmesi için dişlerin orta hatları ile yüzün orta hattının çakışması gereklidir. Bu şekilde simetri sağlanmış olunur. Orta hatların çakıştırılamadığı durumlarda ise dişlerin orta hatlarının dudak köşelerinden dik geçen çizgilere paralel olması istenir.

Gülüş çizgisi alt dudağın üst çizgisi ile belirlenir. Üst dişerlerin kesici kenarları bu çizgiye paralel, dudağa göre düz ya da tam ters yönde eğimli olabilir. İdeal olarak üst keser dişlerin alt dudak çizgisine paralel olması istenir. Fakat kişinin fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilip ona göre karar verilir.

Gülüş Tasarımı!

Dişlerin özellikleri de gülüş tasarımında oldukça önemlidir. Genel olarak dişlerin mümkün olduğu kadar beyaz, lekesiz, aralarında boşluk bulunmadan, çapraşık olmadan, düzgün hizalanmış ve seviyelenmiş olması istenir. Dişler birbirleriyle orantılı, mümkünse altın orana uygun olmalıdır. Dişlerin boyutları yüze ve kişinin fiziksel boyutlarıyla orantılı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Alt ve üst dişlerin çiğneme, ısırma ya da çenelerin kapatılması sırasında birbirleriyle ilişkileri de oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Alt ve üst dişler arasında sağlıklı bir kapanış ilişkisi olması hem estetik hem de dişlerin, dişetlerinin, baş, boyun ve çiğneme kaslarının, çene eklemlerinin sağlıklı olmasında etkilidir. 

Gülüş tasarımına ilk önce hastanın yüz hatları dikkate alınarak başlanır. Yüz hattı şekli dişlerin şeklini etkiler. Daha yuvarlak hatlı hastalarda daha yuvarlak dişler; daha keskin hatlı kişilerde daha belirgin köşeli dişler tercih edilir. Erkek ve kadın anatomisi de birbirinden farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır. Kadınlarda, dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, gülme hattı yukarı doğru kavislidir, ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur. Erkekler de ise gülme hattı daha düzdür, orta kesici dişler yan kesicilere göre çok az uzundur. Dişlerin boyutları yüze ve kişinin fiziksel özellikleri ile orantılı olacak şekilde ayarlanmalıdır

Gülüş Tasarımı!

Dişetleri kanamalı şiş ve kırmızı olmamalıdır. Dişetleri sağlıklı açık pembe bir görüntüye sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra maksimum gülüş esnasında yaklaşık 2 dişeti gözükmelidir. Bayanlar özellikle genç yaşlarda erkeklere oranla daha fazla dişeti gösterebilir. Bu normal bir durumdur. Yaşlandıkça kaslar yaşlanma ve yer çekimiyle aşağı düşeceğinden, bir miktar fazla dişeti görünümünün olması yaşlandıkça avantaja dönüşebilir. Fakat dişeti yine de 2-3 mm’yi geçmemelidir. Aksi takdirde fazla dişeti görüntüsü yani “Gummy Smile” adını verdiğimiz görüntü oluşur. Simetrik dişlerin dişeti seviyeleri birbirlerine göre ayarlanmalı ve hizalanmalıdır.

                Diğer bir önemli unsur da bukkal koridorlardır. Yani gülme esnasında dişler ve yanaklar arasında kalan alanlardır. Gülüş esnasında yanaklar ve dişler arasında karanlık koridorların gözükmemsi istenir. Bu amaçla küçük azı dişlerin açıları, eğimleri, üst çenenin genişliği hiç karanlık koridor oluşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Dişlerin konumları da hastanın profilini bozmayacak, mümkünse daha güzelleştirecek şekilde ayarlanmalıdır.

2017 Saç Trendi: Maskülen Kesimler!

En güzel ve en trend kısa saç modelleri için galerimize bekleriz!

2017 Saç Trendi: Maskülen Kesimler!
2017 Saç Trendi: Maskülen Kesimler! Devamını Oku >>

Yorum Yapın!